Výhody společnosti s.r.o.

K založení s.r.o. přistupuje stále více podnikatelů především z důvodu větší důvěryhodnosti klientů a obchodních partnerů vůči společnosti. Společnost s.r.o. zaručuje i mnoho dalších výhod především při rozvoji nebo převodu a prodeji.

Jako hlavní předností je u společnosti s.r.o. považováno omezené ručení za závazky společnosti. Společnost může být založena fyzickou i právnickou osobou nebo libovolnou kombinací.

 

Další výhody společnosti s.r.o.

  • Právnická osoba (společnost s ručením omezeným) působí důvěryhodněji a mnohé subjekty nejsou ani s OSVČ ochotny uzavírat smlouvy. To se týká často i státních úřadů a institucí.
  • Společníci ručí do výše nesplaceného základního kapitálu. Fyzická osoba ručí celým osobním majetkem.
  • Délka provozování společnosti není vázána podnikáním jedné osoby.
  • Právnická osoba může dynamicky růst, měnit společníky i vedení. Může i volně zvyšovat jmění a hodnotu vkladem kapitálu od nových společníků.
  • Právnická osoba je jednoduše převoditelná na jinou osobu nebo subjekt. Lze ji výhodněji prodat.
  • Společnost může provozovat činnost pod libovolným jménem, které nejlépe prezentuje konkrétní obor podnikání. V případě potřeby lze toto jméno libovolně upravit nebo změnit.
  • Právnická osoba má větší prostor pro optimalizaci daňových nákladů.

Jiné právní formy společností

Veřejná obchodní společnost na rozdíl od s.r.o. má neomezené ručení společníků, povinnost minimálně dvou zakladatelů a je méně důvěryhodnou formou. Skoro stejné nevýhody má i komanditní společnost.

Akciová společnost má základní kapitál 2 000 000 Kč, povinnost dvou zakladatelů, volené představenstvo a dozorčí radu. Založení i provoz je právně i účetně složitější a tato forma je využívána především pro větší společnosti a v případě, že to vyžaduje konkrétní obchodní situace.

Shrnutí

Mezi nevýhody s.r.o. proti OSVČ patří především vyšší náklady na založení a administrativní náročnost. Podnikání formou OSVČ je vhodnější v případě činnosti jedné nebo menšího počtu osob, při nižším obratu a zisku nebo pro krátkodobé a příležitostné podnikání. V případě nižšího zisku má i výhodnější podobu zdanění, jednodušší administrativu a možnost uplatnění paušálních nákladů. Není tedy nutné vést účetnictví, ale pouze daňovou evidenci.