Časová náročnost založení firmy

jak založit společnost, náležitosti založení společnosti

K založení společnosti je potřeba navštívit hned několik úřadů a institucí. Celý proces založení společnosti může trvat od prvních kroků po vložení a schválení v Obchodním rejstříku cca 1-2 měsíce. V sekci Postup založení společnosti najdete bližší informace k jednotlivým krokům. Určení času stráveného vyřizováním u jednotlivých institucí je odhad při běžném průběhu vyřizování s.r.o.

 

Přehled úkonů

  • Příprava dokumentů, studium právních předpisů.
  • Objednání k notáři, sepsání společenské smlouvy, ověření podpisů.
  • Založení bankovního účtu a složení základního kapitálu.
  • Podání návrhu na zápis do OR.
  • Registrace na Finančním úřadě.
  • Ohlášení živností a získání živnostenského oprávnění – podle typu živnosti 1–5 dní
  • Doba trvání od podání návrhu na zápis do OR, vzdání se práva na odvolání – 7–14 dní.
 

Z výše uvedeného vyplývá, že založení společnosti může být poměrně časově náročné. A to nejen s ohledem na délku založení, ale i vlastní časové zatížení.

Připraveny pomoci v této situaci jsou profesionální poradenské společnosti, které nabízí nejen založení firmy na klíč, ale také prodej již založených ready made společností. Získání společnosti a zahájení podnikání je potom možné do 2-3 dnů.